Iklan
Iklan

Jawaban:

Arti secara umum adalah orang yang hanya ikut-ikutan saja, tanpa tahu maksud yang sebenarnya dan bukan merupakan bagian dari sebuah acara tersebut. ... Dalam budaya Jawa ini bermakna sindiran bagi orang yang hanya ikut-ikutan saja tanpa mempunyai andil dalam sebuah kegiatan

Penjelasan:

maaf kalo salah

  • dedykusuma7055
    makasih
  • za2028358
    sama2

Iklan
Iklan

Pertanyaan baru di B. Daerah

Tugas KlompokTugas 2: Njingglengi Isi Teks Crita Wayang1. Gawea klompok dhiskusi ora luwih saka bocah 4-5 minangka anggotanc.2. Kuwajiban minangka ang … gota klompok kudu dilakoni kanthi tanggung jawab lan kerjasama sing temen.3. Salah siji anggota klompok, kudu ana sing dadi ketua klompok.4. Kuwajibane ketua klompok kudu tanggung jawab marang kabeh sing dadi tugase klompok dibantu karo anggota liyane.5. Wacan "Mustakaweni Putri Ayu Anake Ratu Buta" ing dhuwur coba dijingglengi bebarengan saldompokmu!6. Pitakon ing ngisor iki wangsulana slaras karo asile anggonmu dhiskusi!a. Sebutna tema saka teks crita wayang "Mustakaweni Putri Ayu Anake Ratu Buta! b. Sebutna amanat/piwulang saka teks crita wayang "Mustakaweni Putri Ayu Anake Ratu Buta!c. Jlentrehna plot/alur teks crita wayang "Mustakaweni Putri Anake Ratu Buta" ing dhuwur kanthi bukti paragraf sing nyengkuyung pranyatanmu.1) Eksposisi2) Konflik3) Komplikasi4) Klimaks5) Pungkasaning/Penyelesaian:d. Seburna alur saka teks crita wayang "Mustakaweni Putri Ayu Anake Ratu Buta"! e. Sebutna perwatakan/penokohan saka teks crita wayang "Mustakaweni Putri Ayu Anake Ratu Buta"!f. Sebutna pelaku/paraga saka teks crita wayang "Mustakaweni Putri Ayu Anake Ratu Buta"!1. Paraga utama2. Paraga panyengkuyung :3. Paraga protagonis4. Paraga antagonis5. Paraga tritagonisg. Sebutna Latar/setting saka saka teks crita wayang "Mustakaweni Putri Ayu Anake Ratu Buta!1. Panggonan2. Wektu3. Swasana​
apa tanggapan mu tentang kereta uap​
apakah penghasilan/hasil kebun dari daerah prov.lampung?​
kaayaan kampung adat arjasari kiwari​
sing klebu cara-carane golek pawarta,Kajaba..a. panalitenb. browsingc. dolan ing perpustakaan d. wawansabdaYOLONG JAWAPIN MKSHH ​