Iklan
Iklan

PEMBAHASAN :

Qalqalah, Ialah Huruf-huruf yang dipantulkan atau memantulkan, Huruf-huruf tersebut ialah ب، ج، د، ط، ق.

Qalqalah terbagi menjadi 2, Yaitu :

  • Qalqalah Sugra, Ialah apabila Huruf-huruf Qalqalah (ب، ج، د، ط، ق) terdapat ditengah-tengah kalimat yang berharakat sukun.
  • Qalqalah Kubra, Ialah apabila Huruf-huruf Qalqalah (ب، ج، د، ط، ق) yang disukunkan karena diakhir ayat atau karena waqof.

JAWABAN :

  • Pada ayat ke-1, terdapat kata ۞ اَحَدٌ Hukum bacaannya ialah Qalqalah Kubra, Karena terdapat Huruf Qalqalah (د) berada diakhir ayat.
  • Pada ayat ke-2, terdapat kata ۞ الصَّمَدُ Hukum bacaannya ialah Qalqalah Kubra, Karena terdapat Huruf Qalqalah (د) berada diakhir ayat.
  • Pada ayat ke-3, terdapat kata .... يَلِدْ ....Hukum bacaannya ialah Qalqalah Sugra, Karena terdapat Huruf Qalqalah (دْ) berada ditengah-tengah kalimat.
  • Pada ayat ke-3 juga, terdapat kata ۞ يُوْلَدْ Hukum bacaannya ialah Qalqalah Kubra, Karena terdapat Huruf Qalqalah (د) berada diakhir ayat.
  • Pada ayat ke-4, terdapat kata ۞ اَحَدٌ Hukum bacaannya ialah Qalqalah Kubra, Karena terdapat Huruf Qalqalah (د) berada diakhir ayat.

=========================

PELAJARI LEBIH LANJUT :

=========================

DETAIL JAWABAN :

Kelas : VII

Mapel : Agama.

Bab : 1 - Qalqalah dan Ra.

Kode : 8.14.1

Iklan
Iklan