4. Carilah himpunan penyelesaian setiap pertidaksamaan berikut ini. (a) x/2 + 2 < x/3 + 2 1/2

(b) 1 < 2x – 1 < 35. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4 + x < 9 dengan x bilangan asli .6. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x + 5 < 11 dengan x bilangan bulat.

7. Sederhanakan soal himpunan pertidaksamaan dari : 11x + 2 < 2x + 39 + 2(x + 1)8. Untuk x e { bilangan cacah }, himpunan penyelesaian dari 3x – 2 < 13 ialah….Iklan
Iklan