Iklan
Iklan

Jawaban:

D. judul

Penjelasan:

Maaf kalau salah

semoga membantu

Iklan
Iklan

Jawaban:

A. Padalisan

Penjelasan:

semoga membantu ya

  • kesyah123
    makasih sis
  • Viraanafisa
    sama sama
  • Viraanafisa
    kamu orang mana de?
Iklan
Iklan

Pertanyaan baru di B. Daerah

Jabang bayi Tetuka diparingi topeng kang arane....No ngasalPakai penjelasanSesuai dengan nama topeng​
nggedhekake atine tegese??​
Nalika urip bebrayan ing tengahing masyarakat kudu tansah guyub....... No ngasalNo bahasa asingSesuai dengan soal​
bahasa krama inggil bulik goreng Iwak mau isuk​
apa yang terjadi ketika kita membuang tisu yang terkena darah kita tapi kita basahi dulu sebelum dibuang lalu tisunya diambil orang dan di taruh karun … g?​
basa krama inggil mbak ratih turu wiwit jam 8 dalu​
KUWALAT MARANG WONG TUWA DENING: Alif Noviana Ismi Dina Minggu, aku lan kanca-kanca nduweni acara sing ora bisa diganggu gugat. Mu … lane aku ora oleh mlaku-mlaku karo kanca-kanca. Nanging,aku tetep kepingin mlaku-mlaku. Aku dhewe ya bingung amarga ibu ora ngidini, nanging aku kepingin. Minggu esuk, kanca-kanca wis padha ngumpul ing omahku. Aku, Indri, Sarah, Yuniar, lan Ryas padha siap-siap mangkat menyang kebun binatang Surabaya utawa ''KBS''. ''Ya Allah...! Aku ora tega ndeleng ibu!'' batinku ing njero ati. Aku lan kanca-kanca numpak bemo jurusan Jayabaya. Ing ndalan padha crita ngalor ngidul, kabeh katon seneng. Sawise tekan terminal Jayabaya, aku lan kanca-kancaku mlaku menyang KBS. Jarak antarane terminal bemo karo KBS mung cedhak. Tekan KBS aku sakanca banjur tuku karcis. Dina iku akeh banget pengunjunge, nganti mlebu suk-sukan. Mbeneri dina iku dina Minggu lan wiwitan preian sekolah. Aku seneng banget. Mulane papan sing dakjujung sepisan yaiku sisih Kidul wetan. Panggonanne iwak. Wah!!! Ambune amis. Sakwise aku sakanca ndeleng iwak, langsung ndeleng sikrus kewan, Seneng banget. Dina wis awan. Panas banget. Aku lan kanca-kanca langsung njujug panggonan kanggo mangan. Panggonane ana ing njero KBS. Panggonane bisa kanggo lesehan, ngaso, utawa kanggo mangan lan ngombe. Sakbanjure, aku lan kanca-kanca mangan ing kono, lan sawise mangan langsung mbayar. ''Astagfirullah....!!'' batinku ''Dhuwitku ilang. Adhuh....'' aku bingung. ''Ana apa Nov?'' Sarah takon. ''Mmm....iku. Dhuwitku ilang...!!'' ''Ya wis, ngene wae. Daksilihi Dhuwit sik. Mengko dibayar ning omah.'' Sakwise mbayar, aku lan kanca-kanca njujug menyang mushola KBS. Aku lan kanca-kanca arep shalat Ashar. Pas sakwise shalat, aku langsung ndonga. Ing atiku wis ana rasa sing ora arep kepenak. Iki kabeh mbok menawa amarga aku ora nurut marang ibu. "Ya Allah! kula nyuwun pangapunten, Ya Allah!" Sakwise iku kabeh, aku lan kanca-kanca banjur mulih. Tekan omah, aku langsung njaluk sepura marang ibu. Saiki aku wis sadhar, "Dhawuhe wong tuwa mono kudu diestoke". SOAL1. Sapa sing nyritakake pengalaman ing wacan iku?2. Sapa sing ora ngidinake penulis mangkat menyang kebun binatang?3. Kepiye watake sing nyritakake pengalaman ing ndhuwur?4. Kedadeyan apa sing dialami Novi nalika lunga karo kancane?5. Kapan Novi sakancane pada lunga? Tolong dijawab pls​
Karangan dalam bahasa jawa. (SINGKAT)KARANGAN KEDADEAN ALAM​
Tegese tembung:thathit.....pangrimuke....Pancaka...​
barisane buta nyerang panggonane drusthajumena LAN srikandhi​